Musik att minnas - Idébank

 

Texter med ackord

 

 

Alla texter med ackord är ordnade efter första versens begynnelseord.

Ofta är det också just de inledande orden som fått ge namn åt många visor.

I de fall titeln avviker från mönstret anges den vid sidan av de första orden.

 

 

 

  A - F  G - L  M - R  S - Ö
       

 

 

                            Musiknavet - Idébank                       anders.berglund@musikattminnas.se